Projektledare; roller i den digitala transformationen av företag

 Tags: Telecommuting

Företagens digitala transformation är nödvändigare än någonsin. Eftersom det inte tar en dag (eller två) att genomföra är det ett grundläggande krav för hela processen att ha rätt professionella som utför det.  Projektledaren, oavsett om det är inom turistsektorn eller någon annan sektor, är en nyckelperson som ansvarar för att definiera riktlinjerna för transformationen och övervaka dem. vill du förverkliga den digitala transformationen av ditt företag? Då kanske du är intresserad av att veta vad en digital projektledare är och hur de kan hjälpa dig. Upptäck det här!

 

Vad är företagens digitala transformation? 

Företagens digitala transformation är den process genom vilken företag inför ny teknik på olika områden för att anpassa sig till marknadens krav. Det är inget nytt, särskilt inte efter COVID-19-pandemin, då tekniska lösningar har blivit en viktig allierad för företagen. Utan dem skulle produktiviteten och till och med själva produktionen ha påverkats mycket hårdare av coronaviruset än vad den redan gjort.

Turismen som på områden som till exempel Costa del Sol är en mycket viktig del av ekonomin och drar stor nytta av ny teknik. Tack vare dem är återaktiveringen av destinationer mer genomförbart och dynamiskt än någonsin. Alternativ som virtuell verklighet, förstärkt verklighet och förstärkt verklighet bärbar utrustning eller chattrobotar för kundtjänst används i allt större utsträckning av turistföretag för att främja konsumtion i detta digitala sammanhang.

Den så kallade Neverending Tourism bygger på digitalisering och tekniska verktyg för att erbjuda oändliga turistupplevelser. Guidade turer via mobilappar är ett bra exempel! Studien "Digital transformation inom turistbranschen" från Orange Foundation bekräftar att denna typ av turism ökar genom att konstatera att "digitala resenärer fortsätter att söka efter och ingå avtal om tjänster på vägen till resmålet och även när de väl är på plats, eftersom de har en eller flera mobila enheter med sig hela tiden".

Sakernas internet, genom ett brett utbud av enheter, programvara för onlinehantering och artificiell intelligens i olika former, spelar en viktig roll i den digitala transformationen av företag, vars genomförande alltid är en bra projektledares ansvar.

med vilka man kan söka allianser för företag

 

Från planering till allianser: 4 av projektledarens uppdrag

 

Strategisk planering 

Alla projektledare ansvarar för den strategiska planeringen av ett företag eller projekt, både i allmänhet och som en del av den digitala transfomationsprocessen. Du kommer att ha en hög organisatorisk förmåga att definiera, avgränsa och presentera ett genomförbart projekt för ditt team, vilket i sin tur kommer att resultera i en konkret plan med uppnåeliga mål.

 

Transformationshantering som tillämpas på produkten (eller tjänsten)

Inom turistbranschen, liksom inom andra tjänster, måste projektledaren övervaka planen för att upptäcka och genomföra nödvändiga förändringar. Målet är att förverkliga planen för digital transformation, ofta genom att göra förändringar och söka efter innovationer. Det finns ett vanligt testa-fel-system i företagen som kopplar samman projektledarens uppgifter med uppgifterna för den så kallade Growth Hacker, en profil som har till uppgift att se till att tillväxten påskyndas och som baserar sina uppgifter på ständig innovation (att ligga före marknaden, aldrig tvärtom).

 

OKR och Growth Hacking för att påskynda tillväxten 

I denna mening är det projektledarens roll att se till att de uppsatta målen (i allmänhet konkreta, mätbara och uppnåeliga) uppfylls för att driva en skalbar och hållbar tillväxt. Av denna anledning, och som en del av de egenskaper som definierar en Growth Hacker, är tekniska färdigheter viktiga för en projektledare, som måste överlappa med ledarskapsfärdigheter för att uppnå goda resultat.

digital transformation

 

Sektorsövergripande allianser för att nå framgång 

När det gäller att veta vem man ska söka allianser med förlitar sig företagen på projektledaren eftersom han/hon har den strategiska vägledningen (den strategiska planen) och de nödvändiga kontakterna för att veta var man ska söka stöd.  Förmågan att förhandla för att bygga upp positiva relationer och avtal med företag inom samma eller angränsande sektorer är en viktig egenskap hos projektledaren.

Till exempel, inom turistbranschen är allianser viktiga för att erbjuda andra tjänster som kompletterar turismens intressen. Och provinsen Malaga, där olika serviceföretag konkurrerar och samtidigt samarbetar för att erbjuda besökarna oförglömliga upplevelser är ett levande exempel på detta som du inte får missa.

Även om en digital projektledare kan utföra många andra uppgifter kan vi dra slutsatsen att dessa fyra i huvudsak är de viktigaste. Till slut är det viktigt att planera, se till att planen följs, hantera förändringar och positionera företaget för tillväxt och konkurrenskraft för att nå framgång. Den digitala transformationen av företag hjälper till att uppnå detta på kortare tid och med mindre resurser. Tror du att ditt företag kan dra nytta av det?

Nueva llamada a la acción

  

Sök i
vår blogg

  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

All about the Costa del Sol in your inbox

Submit your email address and receive exclusive information and great offers about the Costa del Sol.

Inlägg efter tagg

Related posts