Prosjektleder; roller i den digitale transformasjonen av bedrifter

 Tags: Telecommuting

Bedriftenes digitale transformasjon er mer nødvendig enn noen gang. Siden det ikke tar en dag (eller to) å fullføre, er det et grunnleggende krav for hele prosessen å ha de rette fagfolkene som kan utfører det.  Prosjektlederen, enten det er i reiselivssektoren eller hvilken som helst annen sektor, er en nøkkelperson som er ansvarlig for å definere retningslinjene for transformasjonen og observere dem. Ønsker du å realisere den digitale transformasjonen av din bedrift? Da kan du være interessert i å vite hva en digital prosjektleder er og hvordan de kan hjelpe deg. Finn ut av det her!

 

Hva er bedriftenes digitale transformasjon? 

Bedriftenes digitale transformasjon er prosessen når bedriften tar i bruk ny teknologi på ulike områder for å tilpasse seg markedets krav. Dette er ikke noe nytt, spesielt etter COVID-19-pandemien, når teknologiske løsninger ha blitt en viktig alliert for bedrifter. Uten dem ville produktiviten og til og med selve produksjonen ha blitt mye mer alvorlig påvirket av koronaviruset enn det allerede har gjort.

Turisme som i områder som f.eks Costa del Sol er en svært viktig del av økonomien og drar stor nytte av ny teknologi. Takket være dem er reaktiveringen av reisemål mer gjennomførbart og dynamisk enn noen gang. Alternativer som virtuell virkelighet, utvidet virkelighet, bærbar enheter eller chatbots for kundeservice brukes hver gang mer av bedrifter innen reiseliv for å fremme konsumpsjonen i denne digitale sammenhengen.

Den såkalte Neverending Tourism er basert på digitalisering og teknologiske verktøy for å tilby uendelige turistopplevelser. Guidede turer via mobilapper er et godt eksempel!  Studien «Digital transformation in the tourism industry» fra Orange Foundation bekrefter at denne typen turisme øker ved å slå fast at «digitale reisende fortsetter å søke etter og bestille tjenester på vei til destinasjonen også når de er på plass, fordi de har en eller flere mobile enheter med seg til enhver tid».

Tingenes internett, gjennom et bredt spekter av enheter, programvare for administrasjon online og kunstig intelligens i ulike former, spiller en viktig rolle i den digitale transformasjonen av virksomheter, hvis implementering alltid er en god prosjektleders ansvar.

hvilke kan du søke allianser med for bedrifter

 

Fra planlegging til allianser: 4 av prosjektleders oppdrag

 

Strategisk planlegging 

Alle prosjektledere er ansvarlige for den strategiske planleggingen av en bedrift eller et prosjekt, både generelt og som en del av den digitale transformasjonsprosessen. Du vil ha en høy organisatorisk evne til å definere, avgrense og presentere et gjennomførbart prosjekt for teamet ditt, som igjen vil resultere i en konkret plan med oppnåelige mål.

 

Transformasjon Styring brukt på produkter (eller tjenester)

Innen turisme, som i andre tjenester, skal prosjektleder følge opp planen for å oppdage og gjennomføre nødvendige endringer. Målet er å realisere planen for den digitale transformasjonen, ofte ved å gjøre endringer og se etter innovasjoner. Det er en vanlig prøving-og-feil-system i bedriftene som kobler prosjektlederens oppgaver med oppgavene til den såkalte Growth Hacker, en profil som har til oppgave å akselerere tilveksten og basere sine oppgaver på konstant innovasjon (å være foran markedet, aldri omvendt).

 

OKR og Growth Hacking å akselerere tilveksten 

I denne forstand er det prosjektlederens rolle å sikre at de fastsatte målene (generelt konkrete, målbare og oppnåelige) oppfylles for å drive stigende og bærekraftig tilvekst. Av denne grunn, og som en del av egenskapene som definerer en Growth Hacker, er tekniske ferdigheter viktige for en prosjektleder, som må overlappe med lederegenskaper for å oppnå gode resultater.

digital transformasjon

 

Tverrsektorielle allianser for å oppnå suksess 

Når det gjelder å vite hvem de skal søke allianser med, stoler bedriftene på prosjektlederen fordi han/hun har den strategiske veiledningen (den strategiske planen) og de nødvendige kontaktene for å vite hvor de kan søke støtte.  Evnen til å forhandle å bygge positive relasjoner og avtaler med bedrifter i samme eller nærliggende sektorer er en viktig egenskap hos prosjektlederen.

For eksempel innen turisme er allianser viktig for å tilby andre tjenester som utfyller reiselivets interesser. Og provinsen Málaga, der ulike virksomheter innen service konkurrerer og samtidig samarbeider for å tilby besøkende uforglemmelige opplevelser er et levende eksempel på dette som du ikke må gå glipp av.

Selv om en digital prosjektleder kan utføre mange andre oppgaver, kan vi konkludere med at disse fire i hovedsak er de viktigste. Til syvende og sist er det viktig å planlegge, sikre at planen følges, styre endringer og posisjonere bedriften for tilvekst og konkurranseevne for å oppnå suksess. Den digitale transformasjonen av bedrifter bidrar til å oppnå dette på kortere tid og med mindre ressurser. Tror du din bedrift kan dra nytte av det?

Nueva llamada a la acción

  

Søk i
bloggen vår

  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

All about the Costa del Sol in your inbox

Submit your email address and receive exclusive information and great offers about the Costa del Sol.

Innlegg etter merke

Related posts